Beweging op school

Beweging op school

Op onze school hechten we veel belang aan beweging.

Kleuters

In de klas doen onze kleuters vaak lichaamsoefeningen om bewust te worden van hun eigen lichaam en de ruimte.

Tijdens de speeltijd hebben de kleuters allerlei fietsjes ter beschikking en kunnen zij hun evenwicht en motoriek op de verschillende soorten fietsen oefenen.

Alle kleutergroepen krijgen twee keer per week bewegingslessen van een leerkracht Lichamelijke Opvoeding. Vanaf de derde kleuterklas starten de lessen watergewenning in het Stedelijk zwembad te Aalst.

Lagere school

Alle leerlingen hebben twee lesuren per week lichamelijke opvoeding van een leerkracht LO. Hiervoor hebben de leerlingen een turnt-shirt (€10) en een zwart broekje nodig (€10 of zelf meebrengen). De school biedt elke leerling een gratis turnzak aan. Als de turnzak kwijt of stuk is, kan er steeds een nieuwe aangekocht worden (€5).

De leerlingen gaan 8 tot 10x per schooljaar zwemmen in het Stedelijk zwembad. Er wordt gevraagd een badmuts aan te kopen (€2,5).

Daarnaast organiseren we jaarlijks een sportdag voor alle kinderen uit de lagere school en zijn er tal van andere sportactiviteiten (voetbaltornooi, parkbezoeken, GWP…).