Diensten

Opvang

Ochtendopvang

Tussen 7.00 en 8.00 uur worden de kleuters en leerlingen lager opgevangen in de speelzaal onder het toezicht van juf Marina.

Kleuters

8u: onder toezicht van juf Marina blijven de kleuters tot 8u (afhankelijk van het weer, mogelijk iets langer) in de speelzaal. Vanaf 8u15 is er een leerkracht die toezicht heeft.

Ouders zijn niet toegelaten op de speelplaats en dienen het afscheid zo kort mogelijk te houden!

Lager

8u: Toezichthoudende leerkracht begeleidt de leerlingen van het lager naar de grote speelplaats.

 

Avondopvang:

Kleuters

Vanaf 15u25 worden de kleuters afgehaald aan de deur van de respectievelijke klas.

Vanaf 15u40 begeleidt de toezichtdoende juf, de kleuters die in de opvang blijven en de kleuters die nog niet dadelijk na de schoolbel werden afgehaald, naar de opvang.

Lager

Alle leerlingen van het lager worden, onmiddellijk na de schoolbel, door hun leerkracht begeleid tot aan hun rij. De leerlingen waarvan de ouders niet aanwezig zijn blijven op de speelplaats onder begeleiding van de toezichthoudende leerkracht.

 

Woensdagnamiddag: 

Vanaf 12.05 tot 12.15 kunnen de leerlingen afgehaald worden. 

Leerlingen die om 12.15 niet opgehaald werden worden opgevangen door de opvangjuf op school.

Er is opvang tot 18 uur.

 

Warme maaltijden

De peuters en de kleuters van kleuterklas 1 en 2 eten boterhammetjes in het peuterhuisje, dit is een rustig zaaltje waar enkel zij eten.

De kleuters van kleuterklas 3 eten boterhammen in de speelzaal, samen met de kinderen van het eerste en tweede leerjaar.

Wie warme maaltijden eet, gaat naar de kleine refter. U dient de maaltijden en/of soep een maand vooraf te bestellen via een inschrijvingsformulier dat u door de school wordt bezorgd. Op basis van dit formulier ontvangt u een factuur die u volgens de aangeduide richtlijnen vooraf dient te vereffenen.

De kinderen van de lagere school eten in twee shiften. Eerst eten het 1e en 2eleerjaar, nadien het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar.

Water staat voor iedereen gratis ter beschikking. Er worden geen frisdranken toegelaten. We promoten gezonde tussendoortjes, zoals fruit, kaas– of melkhapjes, boterhammetje, droog koekje. … We stimuleren ook het gebruik van brooddozen en drinkbussen.