Diensten

Opvang

Ochtendopvang

Tussen 7.00 en 8.00 uur worden de kleuters en leerlingen lager opgevangen in de speelzaal onder het toezicht van juf Chloë.

Kleuters

8u: onder toezicht van juf Chloë blijven de kleuters tot 8u10 (afhankelijk van het weer, mogelijk iets langer) in de speelzaal. Vanaf 8u25 is er een leerkracht die toezicht heeft.

Ouders zijn niet toegelaten op de speelplaats en dienen het afscheid zo kort mogelijk te houden!

Lager

8u10: Toezichthoudende leerkracht begeleidt de leerlingen van het lager naar de grote speelplaats.

 

Avondopvang:

Kleuters

Vanaf 15u20 worden de kleuters afgehaald aan de deur van de respectievelijke klas.

Vanaf 15u35 begeleidt de toezichtdoende juf, de kleuters die in de opvang blijven en de kleuters die nog niet dadelijk na de schoolbel werden afgehaald, naar de opvang.

Lager

Alle leerlingen van het lager worden, onmiddellijk na de schoolbel, door hun leerkracht begeleid tot aan hun rij. De leerlingen waarvan de ouders niet aanwezig zijn blijven op de speelplaats onder begeleiding van de toezichthoudende leerkracht.

 

Woensdagnamiddag: 

Vanaf 12.15 tot 12.30 kunnen de leerlingen afgehaald worden. 

Leerlingen die om 12.30 niet opgehaald werden worden opgevangen door de opvangjuf op school.

Er is opvang tot 18 uur.

 

Prijs: 

  • €0,50 per begonnen kwartier.
  • Te laat? Een boete van €5 wordt aangerekend per begonnen kwartier. 
  • Betaling gebeurt via de factuur.

 

Warme maaltijden

De peuters en de 1ste kleuterklas 1 en 2 eten hun boterhammetjes boterhammen samen op in de klas 

De kleuters van de 2de en de 3de kleuterklas 3 eten boterhammen in de boterhammenrefter.

Wie warme maaltijden eet, gaat naar de kleine refter. U dient de maaltijden en/of soep in het begin van het schooljaar  te bestellen via een inschrijvingsformulier dat u door de school wordt bezorgd. Op basis van dit formulier ontvangt u een factuur die u volgens de aangeduide richtlijnen vooraf dient te vereffenen.

De kinderen van de lagere school eten in hun klas. 

Water staat voor iedereen gratis ter beschikking. Er worden geen frisdranken toegelaten. We promoten gezonde tussendoortjes, zoals fruit, kaas– of melkhapjes, boterhammetje, droog koekje. … We stimuleren ook het gebruik van brooddozen en drinkbussen.