Facturatie

 In het basisonderwijs wordt gewerkt met een maximumfactuur.

De scherpe maximumfactuur

Dit zijn bijdragen voor ééndaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt. De school mag per schooljaar 45 euro voor kleuters vragen en 85 euro voor lagere schoolkinderen. Deze bedragen zijn decretaal bepaald.

Dit bedrag wordt via de factuur verrekend en verdeeld over 3 facturen gespreid doorheen het schooljaar: 

   kleuters  lagere school
 oktober  € 15  € 30
 december  € 15  € 30
 maart   € 15  € 25


Leerlingen met een UITpas met kansenpastarief betalen enkel de eerste aanrekening (oktober).
Indien op het einde van het schooljaar nog geld overblijft wordt dit teruggestort. Dit gebeurt in augustus.
Bij schoolverlaters in de periode van september - december gebeurt de terugbetaling in maart. 

De minder scherpe maximumfactuur

Dit zijn bijdragen voor meerdaagse uitstappen zoals GWP: bosklassen, zeeklassen, … De school mag slechts 0 euro voor kleuters vragen en 435 euro voor lagere schoolkinderen voor de volledige duur van het lager onderwijs.

Onze school organiseert volgende uitstappen die gebruik maken van 'de minder scherpe maximumfactuur'
- 2de leerjaar: boerderijklassen
- 4de leerjaar: zeeklassen
- 6 de leerjaar: bos- of sportklassen

 

Er zijn ook diensten die de school vrijblijvend aanbiedt. We denken hierbij aan opvang, warme maaltijden, …

De kostprijs die de school hiervoor aanrekent moet in verhouding zijn met de geleverde prestaties.

 

Bij financiële problemen of onduidelijkheden kunt u terecht bij de secretariaatsmedewerker, Carine Leyman.

Tel: 053/60 82 55

E-mail: secretariaat@bspark.be

Aanwezig op secretariaat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 8u30 tot 16u.