Facturatie

 In het basisonderwijs wordt gewerkt met een maximumfactuur.

  1. De scherpe maximumfactuur

    Dit zijn bijdragen voor eendaagse uitstappen en voor activiteiten waaraan de klas deelneemt. De school mag per schoolkaart 45 euro voor kleuters vragen en 85 euro voor lagere schoolkinderen.

  2. De minder scherpe maximumfactuur

    Dit zijn bijdragen voor meerdaagse uitstappen zoals GWP, bosklassen, zeeklassen, … De school mag slechts 0 euro voor kleuters vragen en 420 euro voor lagere schoolkinderen voor de volledige duur van het lager onderwijs.

Er zijn ook diensten die de school vrijblijvend aanbiedt. We denken hierbij aan opvang, warme maaltijden, …

De kostprijs die de school hiervoor aanrekent moet in verhouding zijn met de geleverde prestaties.