Inschrijvingen

Inschrijvingen

Om in onze school ingeschreven te worden, moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat de ouder zijn/haar kind aanmoedigt om Nederlands te leren.

Indien uw kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon basisonderwijs, dan moet je die informatie overmaken bij de inschrijving. Een leerling die in het bezit is van een dergelijk verslag wordt onder ontbindende voorwaarde ingeschreven in onze school. Hierna start de school het overleg op met u, het C.L.B. en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om uw kind mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of om het studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Na het overleg wordt uw kind ofwel uitgeschreven, ofwel definitief ingeschreven. Mocht na de inschrijving blijken dat uw kind op het moment van de instap over een verslag beschikte, waarvan de school niet op de  hoogte werd gesteld, dan wordt de inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.

Vermits onze kleuterschool en lagere school op hetzelfde adres gevestigd zijn, blijft een ingeschreven leerling van de kleuterschool ingeschreven bij overgang naar de lagere school, ook al gaat het administratief om twee verschillende scholen. Een nieuwe formele inschrijving is in dit geval niet nodig. De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de gehele schoolloopbaan, tenzij:

 • uw kind in de loop van het schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten;
 • u zelf een andere school kiest;
 • u niet akkoord gaat met een wijziging van het schoolreglement;
 • uw kind omwille van gewijzigde noden na overleg, een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs krijgt, of een bestaand verslag wordt gewijzigd, dan kan uw kind voor het daaropvolgende schooljaar worden uitgeschreven omwille van onredelijkheid van aanpassingen.

Voorrangsregeling voor broers en zussen

Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.

Voor de start van de inschrijvingsperiode wordt u ingelicht over de periode waarbinnen u aanspraak kunt maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet verlopen.

 
 

Hoe inschrijven?

Bespaar tijd en schrijf nu online in! Zo hebben we meer tijd om tijdens het in-takegesprek onze werking toe te lichten en praktische afspraken te maken.

Inschrijven kan elke werkdag op school van 9 tot 12uur en van 13 tot 16 uur. Andere tijdstippen zijn mogelijk op afspraak.

 

Instapdatums 2019 - 2020

Van zodra een kleuter de leeftijd van 2,5 jaar bereikt heeft, mag dit kind starten in de kleuterafdeling op één van de instapdata tijdens het schooljaar.

 • Maandag 2 september 2019
 • Maandag 4 november 2019
 • Maandag 6 januari 2020
 • Vrijdag 3 februari 2020
 • Maandag 2 maart 2020
 • Maandag 20 april 2020
 • Maandag 25 mei 2020

 

Inschrijvingsperiodes 2019 - 2020

 

Broers en zussen + kinderen van personeel : vanaf vrijdag 1 februari 2019 t.e.m.vrijdag 15 maart 2019.

Sociale mix : vanaf maandag 18 maart t.e.m. vrijdag 29 maart 2019.

Vrije inschrijvingen : vanaf maandag 1 april 2019.