Inschrijvingen

Inschrijvingen

Om in onze school ingeschreven te worden, moet uw kind voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat de ouder zijn/haar kind aanmoedigt om Nederlands te leren.

Indien uw kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon basisonderwijs, dan moet je die informatie overmaken bij de inschrijving. Een leerling die in het bezit is van een dergelijk verslag wordt onder ontbindende voorwaarde ingeschreven in onze school. Hierna start de school het overleg op met u, het C.L.B. en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om uw kind mee te nemen in een gemeenschappelijk curriculum of om het studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Na het overleg wordt uw kind ofwel uitgeschreven, ofwel definitief ingeschreven. Mocht na de inschrijving blijken dat uw kind op het moment van de instap over een verslag beschikte, waarvan de school niet op de  hoogte werd gesteld, dan wordt de inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.

Vermits onze kleuterschool en lagere school op hetzelfde adres gevestigd zijn, blijft een ingeschreven leerling van de kleuterschool ingeschreven bij overgang naar de lagere school, ook al gaat het administratief om twee verschillende scholen. Een nieuwe formele inschrijving is in dit geval niet nodig. De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de gehele schoolloopbaan, tenzij:

 • uw kind in de loop van het schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten;
 • u zelf een andere school kiest;
 • u niet akkoord gaat met een wijziging van het schoolreglement;
 • uw kind omwille van gewijzigde noden na overleg, een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs krijgt, of een bestaand verslag wordt gewijzigd, dan kan uw kind voor het daaropvolgende schooljaar worden uitgeschreven omwille van onredelijkheid van aanpassingen.

Voorrangsregeling voor broers en zussen

Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van reeds ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.

Voor de start van de inschrijvingsperiode wordt u ingelicht over de periode waarbinnen u aanspraak kunt maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en op welke wijze dit moet verlopen.

 

Vrije plaatsen schooljaar 2020 - 2021

Geboortejaar

Klas

Vrije plaatsen

° 2018 P 0
° 2017 K1 0
° 2016 K2 2
° 2015 K3 0
° 2014 L1 14
° 2013 L2 1
° 2012 L3 4
° 2011 L4 3
° 2010 L5 0
° 2009 L6 2

 

Hoe inschrijven?

Bespaar tijd en schrijf nu online in! Zo hebben we meer tijd om tijdens het in-takegesprek onze werking toe te lichten en praktische afspraken te maken.

Inschrijven kan elke werkdag op school van 9 tot 12uur en van 13 tot 16 uur. Andere tijdstippen zijn mogelijk op afspraak.

 

Instapdatums  2020 - 2021

Van zodra een kleuter de leeftijd van 2,5 jaar bereikt heeft, mag dit kind starten in de kleuterafdeling op één van de instapdata tijdens het schooljaar.

 • Maandag 1 februari 2021
 • Maandag 22 februari 2021
 • Maandag 19 april 2021
 • Maandag 17 mei 2021
 • Woensdag 1 september 2021
 • Maandag 8 november 2021
 • Maandag 10 januari 2022
 • Dinsdag 1 feburari 2022
 • Maandag 7 maart 2022
 • Dinsdag 19 april 2022
 • Maandag 30 mei 2022

 

Inschrijvingsperiodes 2020 - 2021 - 2022

 

Broers en zussen + kinderen van personeel : vanaf maandag 3 februari 2020 t.e.m.vrijdag 21 februari 2020.

Sociale mix : vanaf maandag 9 maart t.e.m. vrijdag 20 maart 2020.

Vrije inschrijvingen : vanaf maandag 20 april 2020.