Inschrijvingsfiche

Gegevens van het kind

 1. Voornaam*
 2. Naam*
  Gelieve uw naam in te vullen
 3. E-mail
  Invalid Input
 4. Straat + nr*
  Invalid Input
 5. Postcode*
  Invalid Input
 6. Gemeente*
  Invalid Input
 7. Geboortedatum*
  Invalid Input
 8. Geboorteplaats*
 9. Geslacht*
  Invalid Input
 10. Nationaliteit*
  Invalid Input
 11. Instapdatum*
  Ongeldige invoer
 12. Vervoer van en naar school*
  Ongeldige invoer
 13. Rijksregisternr*
  Invalid Input
 14. Gegevens vader

 15. Naam*
  Invalid Input
 16. Voornaam*
  Invalid Input
 17. Beroep*
  Invalid Input
 18. GSM*
  Invalid Input
 19. E-mail*
  Invalid Input
 20. Gegevens moeder

 21. Naam*
  Invalid Input
 22. Voornaam*
  Invalid Input
 23. Beroep*
  Invalid Input
 24. GSM*
  Invalid Input
 25. E-mail*
  Invalid Input
 26. Aantal kinderen
  Invalid Input
 27. Algemene gegevens

 28. Naam huisdokter*
  Invalid Input
 29. Telefoon huisdokter*
  Invalid Input
 30. Vorige school / Kinderopvang
  Invalid Input
 31. Adres instelling
  Invalid Input
 32. Nederlandstalige instelling?
  Invalid Input
 33. Laatste leerjaar (enkel invullen bij schoolverandering)
  Invalid Input
 34. Wie is er bereikbaar tijdens de schooluren (naam + email/telefoon)?*
  Invalid Input
 35. Gezinssamenstelling

 36. Hoe is het huidig gezin samengesteld?*
  Invalid Input
 37. Gegevens stiefvader/stiefmoeder (indien van toepassing)

 38. Naam
  Invalid Input
 39. Voornaam
  Invalid Input
 40. Beroep
  Invalid Input
 41. GSM
  Invalid Input
 42. Broers of zussen? (half –en/of stiefbroer/zus)

 43. Naam
  Gelieve uw naam in te vullen
 44. Geboortedatum
  Invalid Input
 45. Naam
  Gelieve uw naam in te vullen
 46. Geboortedatum
  Invalid Input
 47. Naam
  Gelieve uw naam in te vullen
 48. Geboortedatum
  Invalid Input
 49. Naam
  Gelieve uw naam in te vullen
 50. Geboortedatum
  Invalid Input
 51. Naam
  Gelieve uw naam in te vullen
 52. Geboortedatum
  Invalid Input
 53. Mag uw kind alleen naar huis?

 54. Tijdens de middagpauze *
  Invalid Input
 55. Na schooltijd*
  Invalid Input
 56. Blijft uw kind in de opvang?

 57. ’s morgens*
  Invalid Input
 58. ‘s avonds*
  Invalid Input
 59. Mag uw kind:

 60. een warme maaltijd nemen?*
  Invalid Input
 61. in de huiswerkklas blijven?*
  Invalid Input
 62. Inlichtingen?

 63. Heeft u belangrijke inlichtingen over het kind die nuttig zijn? (bv. bril, slechthorend, suikerziekte, allergieën, medicatie, leerproblemen, dyslexie, ernstige gedragsproblemen, …)
  Invalid Input
 64. Krijgt uw kind externe begeleiding?*
  Invalid Input
 65. Welke begeleiding?
  Invalid Input
 66. Onze school!

 67. Hoe leerde u onze school kennen?*
  Invalid Input
 68. Welke reden(en) zette(n) u aan om voor onze school te kiezen?*
  Invalid Input
 69. De persoon belast met de inschrijving verklaart:

  dat bovenvermelde gegevens correct zijn;
  dat elke wijziging aan de school spontaan en schriftelijk zal gemeld worden
  dat hij/zij een exemplaar van het schoolreglement incl. afsprakenplannen ontvangen heeft en ermee instemt en/of dit zal raadplegen op onze website.
  dat hij/zij een exemplaar van de brochure “begin schooljaar’ ontving met informatie rond werking, afspraken en het pedagogisch project met de visie van de school, en ermee instemt.
  bij de inschrijving een CLB-folder te hebben ontvangen
  op de hoogte te zijn dat er foto’s van zijn kind op de schoolwebsite kunnen gepubliceerd worden.
  dat het kind enkel ingeschreven is in Basisschool Park en betreft:
  • een eerste inschrijving
  • een schoolverandering tijdens het schooljaar (attest schoolverandering vereist / zie bijlage)
  • een inschrijving bij het begin van het schooljaar (geen attest vereist)
 70. Ik accepteer bovenstaande verklaring
  Invalid Input
 71. Naam*
  Gelieve uw naam in te vullen
 72. Datum*
  Invalid Input
 73. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
 74. *
  Ongeldige invoer