Leerlingenraad

Om de betrokkenheid en het welbevinden van onze kinderen te verhogen, organiseren we op geregelde tijdstippen een leerlingenraad. Hier worden nieuwe ideeën en voorstellen gelanceerd en zoeken we samen naar oplossingen voor schoolse problemen. Gedeelde verantwoordelijkheid en participatie maakt het samenleven en -werken op onze school iedere dag de moeite waard.

In onze lagere school wordt jaarlijks een nieuwe leerlingenraad opgericht. Deze wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. Elke klas vaardigt na verkiezingen 2 vertegenwoordigers af.

We komen maandelijks samen tijdens de middagpauze. De vertegenwoordigers brengen verslag uit in hun klas.

Dit jaar zijn de vertegenwoordigers:  Nada, Kaany, Dieuwke, Djabi, Elisa, Ezra, Nina, Havanna en Amandine

            

 

 

.

Verwezenlijkingen

Enkele verwezenlijkingen van onze leerlingenraad op een rijtje: 

  • jaarthema laten leven via toiletpoëzie
  • 'verzorging'  en aankleding van de leesboom 
  • sportnamiddag
  • bespreekbaar maken van speelplaatsregels
  • speelgoed voor alle leerlingen (ook derde graad) in de opvang
  • ...