Elk jaar op 1 september begint er weer een nieuw schooljaar voor onze kinderen. Elk jaar en elke dag opnieuw dragen directie, leerkrachten en andere personeelsleden hun steentje bij om de school zo leerrijk, fijn en aangenaam mogelijk te maken. U als ouder kan meewerken aan een aangename leer- en leefomgeving voor jullie kinderen.

Een oudervereniging heeft verschillende doelen:

  • Ouderbetrokkenheid stimuleren: ouders die betrokken zijn bij de school verhogen de leerwinst van de kinderen. Dit willen wij maar al te graag stimuleren.
  • Ouders samenbrengen. Ouders leren elkaar (beter) kennen en leren het schoolteam beter kennen.
  • De oudervereniging heeft ook als doel om bij mogelijke praktische of pedagogische vragen een spreekbuis te zijn voor de ouders. Als ouder alleen is het soms moeilijk om iets aan te kaarten. Via de oudervereniging moet het mogelijk zijn om samen bepaalde zaken bespreekbaar te maken.

Bent u geïnteresseerd om deel uit te maken van de oudervereniging en/of heeft u nog vragen? ouderverenigingbspark@gmail.com.