In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

De schoolraad is samengesteld uit:

 • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel
 • 3 leden verkozen door en uit de ouders
 • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus
 • de directeur van de school

Onze schoolraad bestaat uit de volgende leden:

 • Ouders
 1. Jimi Bauwens
 2. Cindy De Pauw
 3. Ellen Van Der Ghylen
 • Personeel
 1. Sonja Blanckaert
 2. Elke Laureys
 3. Sabine Burms
 • Gecoöpteerde leden
 1. Dieter Debruyn
 2. Bart De Spiegeleer