Elk jaar richten we enkele werkgroepen op waarin de leerkrachten initiatieven organiseren volgens de noden van onze school. In kleine teams gaan zij constructief zoeken naar oplossingen. In de toekomst willen we in deze werkgroepen ook leerlingen en ouders betrekken.

Dit zijn de werkgroepen voor schooljaar 2016 -2017

  • PR: hoe zetten we onze school in de kijker?
  • Infra: hoe maken we van onze school een aangename leer- en leefomgeving?
  • Organisatie: welke afspraken moeten er gemaakt worden met directie, leerkrachten, leerlingen, ouders? Ook de organisatie van het schoolgebeuren en dienstregelingen worden door deze werkgroep onder de loep genomen.
  • Ouders: hoe kunnen we ouders actief betrekken bij het schoolgebeuren? Hoe kunnen we de drempel voor ouders om naar school te komen, verlagen?
  • Sfeerteam: organisatie van schoolfeest, zoektocht paaseieren, einde schooljaar,…