Team

Dag na dag staat een heel team klaar om jouw kind een fantastische ervaring te laten beleven in onze basisschool.

Zowel in de klas, ondersteunend, beleidsvoerend als het onderhoudspersoneel zetten dag in dag uit hun beste beentje voor.

We stellen ze graag even voor!

Sien De Coster

Directeur

Carine Leyman

Secretariaat

Katrien Van Den Abeele

Kinderverzorgster Kinderverzorging +  opvang woensdag + onderhoud

Marina Slagmulder

Kinderverzorgster Kinderverzorging + refter

Chloë Pollyn

Opvangjuf Ochtend- en avondopvang + onderhoud

Petra De Smet

Leerkracht Klastitularis peuterklas

Lieve Meert

Leerkracht Klastitularis 1ste kleuterklas A

Veronique Verheuën

Leerkracht Klastitularis 2de kleuterklas A

Katrien Van Biesen

Leerkracht Klastitularis 2de kleuterklas B

Adeline Vanwassenhove

Leerkracht Interim leerkracht 2de kleuterklas B

Sabine Burms

Leerkracht Klastitularis 3de kleuterklas 

Inneke Dooms

Leerkracht Klastitularis 1A

Sonja Blanckaert

Leerkracht Klastitularis 2A

Katrien Smeyers

Leerkracht Klastitularis 3A

Tom Heyvaert

Leerkracht ad-intermin Klasleerkracht  3B  

Steven Verleysen

Leerkracht Klastitularis 4A + ICT-ondersteuning

Carolien De Coster

Leerkracht Klasleerkracht muzische vorming 4A

Antigone Toufekoulas

Leerkracht Klastitularis 5A - Klasleerkracht 6A

Steven Sterck

Leerkracht Klastitularis 6A Klasleerkracht 5A

Debora Govaert

Leerkracht Psychomotoriek kleuters + lichamelijke opvoeding lager

Heike Schandevyl

Zorgcoördinator Zorgcoördinator

Saskia Callebaut

Leerkracht SES-leerkracht lager

Sofie De Pauw

Leerkracht Klastitularis 5A - Klasleerkracht 6A - Beleidsondersteuner  

Elke Laureys

Leerkracht SES-leerkracht kleuters + psychomotoriek kleuters

Diane Christiaans

Leerkracht Anderstalige nieuwkomers

Juf Lien

Leerkracht Anderstalige nieuwkomers

Abdelaziz Bouferkas

Leerkracht Islamitische Godsdienst

Christine Daelman

Leerkracht Niet-Confessionele Zedenleer

Renilde Sablon

Leerkracht Rooms Katholieke Godsdienst

Ilse Driesse

Leerkracht Protestants Evangelische Godsdienst

Elena Potokina

Leerkracht Orthodoxe godsdienst

Patrick De Bruyn

Onderhoud