Team

Dag na dag staat een heel team klaar om jouw kind een fantastische ervaring te laten beleven in onze basisschool.

Zowel in de klas, ondersteunend, beleidsvoerend als het onderhoudspersoneel zetten dag in dag uit hun beste beentje voor.

We stellen ze graag even voor!

Sien De Coster

Directeur

Carine Leyman

Secretariaat

Chloë Pollyn

Opvangjuf Ochtend- en avondopvang

Katrien Van Den Abeele

Kinderverzorgster Kinderverzorging +  opvang woensdag

Marina Slagmulder

Kinderverzorgster Kinderverzorging + refter

Petra De Smet

Leerkracht Klastitularis peuterklas

Lieve Meert

Leerkracht Klastitularis 1ste kleuterklas A

Katrien Van Biesen

Leerkracht Klastitularis 1ste kleuterklas B

Veronique Verheuën

Leerkracht Klastitularis 2de kleuterklas

Sabine Burms

Leerkracht Klastitularis 3de kleuterklas 

Inneke Dooms

Leerkracht Klastitularis 1A

Sonja Blanckaert

Leerkracht Klastitularis 2A

Antigone Toufekoulas

Leerkracht Klasleerkracht 2A

Steven Verleysen

Leerkracht Klastitularis 2B + ICT-ondersteuning

Katrien Smeyers

Leerkracht Klastitularis 3A

Steffi Suys

Leerkracht Klastitularis 4A

Thomas De Wael

Leerkracht Klastitularis 5A + vakanker Nederlands

Maaike Van Lathem

Leerkracht Klasleerkracht  5A

Ines Aga

Leerkracht Klastitularis 5A + vakanker Nederlands

Steven Sterck

Leerkracht Klastitularis 6A + vakanker Wiskunde 

Debora Govaert

Leerkracht Psychomotoriek kleuters + lichamelijke opvoeding lager

Heike Schandevyl

Zorgcoördinator Zorgcoördinator

Sofie De Pauw

Leerkracht Beleidsondersteuner +  SES-leerkracht lager

Saskia Callebaut

Leerkracht SES-leerkracht lager

Elke Laureys

Leerkracht SES-leerkracht kleuters

Katrijn Clincke

Leerkracht Anderstalige nieuwkomers

Christine Daelman

Leerkracht Niet-Confessionele Zedenleer

Abdelaziz Bouferkas

Leerkracht Islamitische Godsdienst

Renilde Sablon

Leerkracht Rooms Katholieke Godsdienst

Ilse Driesse

Leerkracht Protestants Evangelische Godsdienst

Jeanine Bauters

Onderhoud

Patrick De Bruyn

Onderhoud