Onze visie

Basisschool Park bevindt zich in de stad Aalst. Onze school is gelegen in de Watertorenwijk en we zijn onmiskenbaar verbonden met deze wijk. Wij zijn een buurtschool met een heel divers publiek. Mensen met verschillen in afkomst, religies, huidskleur, ideologieën, … kiezen voor onze school. Wij zijn daar als school fier op. Elke dag hier op school is een bewijs dat samen leren en samen leven kan. De kinderen, het team, wij kijken niet naar onze verschillen, wij zien elk kind met zijn of haar talenten en capaciteiten. Dit maakt ons een sterke school, een school waar verdraagzaamheid en respect de rode draad vormen.

Wij willen als school een waarde(n)volle school zijn. Transparantie wordt binnen onze school hoog in het vaandel gedragen en we hechten veel belang aan een gedeelde visie. We streven ernaar dat de visie die we vooropstellen ook leeft binnen de school. Aan de hand van het waardenspel van het GO! heeft het leerkrachtenteam gekozen voor drie waarden. Deze waarden staan centraal binnen onze werking. We verdiepen ons steeds meer in deze drie waarden, zowel op schoolniveau als op klasniveau als op leerlingenniveau. Leerlingen en leerkrachten krijgen gedurende het schooljaar opdrachten waarmee ze sterren kunnen verdienen. Aan deze sterren hangen beloningen vast die vooral de groepssfeer zullen bevorderen. We kozen voor de waarden: respect, zelfvertrouwen en samenwerken.

 

Waarde 1: Respect

“Binnen onze school respecteren wij elkaar, ondanks onze verschillen en gelijkenissen”

We hechten als school heel veel belang aan de waarde ‘respect’. Respect begint bij een veilig klimaat creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn. Vriendelijkheid en hoffelijkheid zijn voorwaarden om een dergelijk veilig klimaat te kunnen creëren. Wij willen als school werken aan deze waarde door volgende opdrachten voorop te stellen:

  • iedereen begroet elkaar ’s morgens en na school
  • iedereen zegt dank u en alstublieft
  • iedereen is rustig in de gangen en op de trap

 

Waarde 2: Zelfvertrouwen

Een tweede waarde die dit schooljaar een belangrijke plaats binnen onze werking inneemt, is zelfvertrouwen.

Onze school wil kinderen enerzijds klaarstomen voor het secundair onderwijs anderzijds voor de maatschappij van morgen. We werken steeds doelgericht en streven ernaar om alle leerplandoelen aan te reiken en te bereiken. Dit doen we steeds met de juiste ondersteuning en zorg op maat voor elke leerling. Om een klimaat te creëren waarin leerlingen zich veilig voelen om te leren, moeten zij beschikken over voldoende zelfvertrouwen, zelfkennis en voldoende assertiviteit. Ook onze leerkrachten moeten zich veilig voelen binnen de school en over voldoende zelfvertrouwen beschikken. Wij willen als school bijdragen aan deze waarde door volgende opdrachten voorop te stellen:

  • Elke klas maakt een complimentenboom, waarbij elke leerling om de twee weken een compliment geeft aan een medeleerling
  • Talenten-/bloemenweide: bij de kleuters werken we rond de talenten van de jongsten. Hun fotootje wordt bij een talent gekleefd op de talenten-/ bloemenweide.
  • Binnen het leerkrachtenteam heeft elke leerkracht een secret buddy die hen in de watten legt.
  • Creatieve opdracht: het kleuterliedje ‘als we vriendjes zijn’ verwerken tot iets nieuws: bv. videoclip, rapversie, BSPark versie, …
  • Vorming rond faalangst voor het schoolteam en de ouders

 

Waarde 3: Samenwerken

Samenwerken is niet altijd eenvoudig, maar zo ontzettend belangrijk!

Wij willen als school deze waarde in de focus zetten omdat we ervan overtuigd zijn dat we samen sterk staan. Om goed te kunnen samenwerken, zijn beide voorgaande waarden een vereiste. Zonder respect en een gezonde dosis zelfvertrouwen, is samenwerken een onmogelijke opdracht. We willen als school een hechte school vormen, waar iedereen op mekaar kan rekenen.

We kiezen ervoor om deze waarde centraal te zetten bij heel wat activiteiten, zoals sportdagen, een sporttornooi (georganiseerd door de leerlingenraad), het schoolfeest, etc. Niet alleen in activiteiten, maar ook in de klas zetten we in op samenwerking. Leerlingen werken vaak in groepjes, we maken gebruik van schoudermaatjes en we gebruiken coöperatieve werkvormen.

 

 

Deze drie waarden zitten in onze poriën en wijzen ons de weg naar een waarde(n)volle school.