Onze visie
  • elk kind is uniek
  • alle kinderen zijn gelijk
  • het kind staat centraal

Met dit gegeven in ons achterhoofd willen wij al onze leerlingen een zo goed mogelijke totaalopvoeding bijbrengen, zowel op sociaal als op cognitief vlak.

Wij willen vooral een school zijn zonder drempels waar alle overtuigingen welkom zijn.

Om dit te verwezenlijken hebben wij als team oog voor ieder kind. Elk kind heeft recht op aangepaste ontwikkelingskansen.

Dit impliceert:

  • differentiatie
  • individualisatie
  • observatie, evaluatie, begeleiding, rapportering en remediering
  • aanpassen van de gebruikte pedagogische en didactische hulpmiddelen

Van alle leden van het schoolteam wordt een positief gericht engagement verwacht. Dit alles in een enthousiaste en vriendelijke sfeer.

Samenwerking tussen schoolbetrokkenen berust op respect in een open geest met de bereidheid om problemen uit te praten en oplossingen te zoeken (in functie van het optimaal functioneren van de school).

Wij verwachten van onze leerlingen inzet en correct gedrag. Wij zien onze opvoeding veel ruimer dan alleen het cognitieve. Menselijke waarden zoals respect en verdraagzaamheid komen telkens weer aan de orde.

Wij verwachten correct en beleefd taalgebruik van onze leerlingen.

Algemene gedragsregels liggen vervat in ons schoolreglement dat iedere ouder tekent voor gelezen en akkoord.

Wij werken met éénzelfde doel voor ogen: de kwalitatieve groei en bloei van onze school bevorderen.